неделя, август 02, 2009

В подготовка за дипломиране

Лятото е в разгара си, населението също (по плажовете) и може би най-малкото сега е времето за работа. Но има някои неотложни неща, които трябва да се свършат, защото вече бяха отлагани с една година и е крайно време да се докарат до края.

Когато миналата година свърши и последният семестър от бакалавърското ми обучение, изобщо не бързах да завършвам, защото имах други планове за себе си и дипломирането можеше да почака. Още тогава знаех, че ще съжалявам за решението си да го отложа, посвещавайки времето си на други задачи. Но трябваше да направя избор – да пиша дипломна работа или да се занимавам с ИТ-администраторските си дейности. Избрах второто. Предполагам, че което и да бях подхванал миналата година, после щях да се ядосвам защо не съм избрал другото. В крайна сметка сега имам 3 сертификата и знам далеч повече неща от тогава. Истината е, че в нашата професия ‘ човек се учи докато е жив ’ е по-вярно от всякога. Нещо повече - задължително е, за да останеш конкурентно-способен на пазара на труда. Така че работата и обученията, които правя за себе си никога няма да свършат, но в конкретния случай трябва дабъдат ‘паузирани’, за да се отдели време за финалната права, изминаването на която би трябвало да ме направи инженер (поне формално).

Разбира се, за да ми бъде интересна темата на дипломната работа и за да стане колкото е възможно по-добра, трябваше да е свързана с това, с което се занимавам. Освен това, хубаво би било да се различава от досега правените и да бъде иновативна. Е, поне на локално ниво. Така се запознах с ITIL. Когато прочетох за ITIL, моментално осъзнах каква стойност би внесло внедряването му в нашата инфраструктура, макар и малка. ITIL означава Information Technology Infrastructure Library и представлява база от знания и добри практики за управление на всички процеси, които протичат в една ИТ инфраструктура. Този своеобразна рамка (framework) се имплементира главно в големите организации, където всички процеси са в много по-голям обем и липсата на организация на работата и строго дефинирани начини на вършенето й, би довело до висока цена за обслужване и дори невъзможност за функциониране с гаранция за качество. Но смятам, че дори и за малката организация този модел може да има успех. Традиционно за по-малките ИТ инфраструктури е характерна липсата на стандартизирани начини на обслужване, откъдето следват големи вариации в качеството на обслужване и оттам като цяло – недостатъчно качествена услуга. Това вероятно се дължи на факта, че те разполагат с по-ограничен бюджет и не могат да си позволят въвеждането на скъпо-струващи продукти за ИТ мениджмънт, но също така и на липсата на квалифициран персонал, който да се посвети в тази дейност. В нашия малък факултет нещата биха изглеждали по подобен начин, ако не бяхме мотивирани за промяна и нямахме софтуер по програмата MSDN Academic Alliance. Знам, че софтуерът по тази програма трябва да се използва само за разработка и тестване, но ако погледнем реално, ние ще го използваме за да администрираме по един препоръчителен начин системи, които се използват от студенти с цел обучение и разработка.

Далеч съм от мисълта, че ще успея да направя ИТ отдела на 100% работещ по добрите практики на ITIL. За съжаление с това се занимавам само аз, а един човек не е достатъчен за такъв мащабен проект. Но дори и само ако успея да тласна работата в посоката на стандартизацията, намаляване на разходите за обслужване и повишаване качеството на обслужване, то това би било постижение. И то за целия университет дори.

И така, моята дипломна работа трябва да представлява формално описание на всички ИТ процеси в нашия факултет и как те се разпределят в различните компоненти на ITIL – Incident Management, Problem Management, Change Management, Configuration Management, Security Management и други. Вероятно не всички биха могли да намерят приложение при нас, тъй като не сме типичната организация и дори клиентите ни не са (фактически това са нашите студенти). Но и това е една причина да опитаме и ако се получи, би било наистина иновативно като внедрено в академична организация (и дори в част от нея). Преди това да стане обаче, е необходимо технически инфраструктурата да е добре функционираща и оптимизирана. Това води до следващата част от дипломната работа.

IT Core Infrastructure Optimization – това е набор от критерии за оценка на дадена ИТ инфраструктура, разработени от Майкрософт с цел оптимизиране работата на ИТ като в процеса на оптимизация организацията попада в едно от четирите нива – Basic, Standartized, Rationalized, Dynamic като последното е характерно за високо-продуктивни ИТ среди с много ниски разходи за обслужване, централизирано управление и наблюдение и строго дефинирани политики. Тази оптимизация е необходима, защото не можем да говорим например за Incident Management без преди това да сме внедрили някаква система за Backup&Restore като нещо базово за всяка организация с присъствие на ИТ.

И накрая, как да ‘материализираме’ софтуерно (тук има някакво противоречие) всичко това, за което говорим? Да се разработи софтуерен продукт, който обхваща всички аспекти на ITIL, би било твърде трудоемко, вероятно твърде сложно за една дипломна работа и накрая не по силите на един ИТ администратор, които просто иска да придобие малко soft IT skills, ако може така да се каже. :) Затова на помощ идва System Center Service Manager, който отново е разработка на компанията Майкрософт и доста добре обхваща различните компоненти на една ITIL имплементация. Продуктът ще бъде готов в началото на 2010, но смятам, че първите две части на дипломната работа ще ни подготвят формално за това, което предстои да се случи реално.

Ако се цупите при споменаването на Майкрософт, нека обясня защо смятам, че е добре продуктът да бъде оттам. Първо – защо не? Мисля, че минаха дните, когато Windows трябваше да се рестартира всеки ден и сините екрани бяха ежедневие. Смятам, че компанията узря и започна да прави по-качествен софтуер, който наистина позволява да бъдем по-продуктивни и да работим по-ефективно. Второ – работим главно в Windows среда и нещо много важно – Active Directory. Централизираната удостоверителна система е в сърцето на управляемата ИТ инфраструктура. Ако искаме да използваме продукт от друг производител, то първо ще трябва да го закупим и второ, ако не поддържа интеграция с Active Directory, добавянето на още едно удостоверително ядро неминуемо води до затрудняване на администрацията, оттам и увеличаване на разходите, които всъщност са проблемите, с които се опитваме да се преборим. Като добавим и тясната интеграция на гореспоменатия софтуер с цялата фамилия System Center, става ясно, че той е един доста добър кандидат, който да ни помогне реално да се възползваме от предимствата на ITIL фреймуърка.

Трудно ми е да кажа дали тази структура е добра и дали като цяло работата, която смятам да свърша, е достатъчна за една дипломна работа. Това, което знам обаче е, че е нещо различно от повечето дипломни работи напоследък, ще ми достави удоволствие да се занимавам с него, ще науча доста неща и не на последно място по важност, ще допринесе за усъвършенстване на услугите, които предлагаме. Или най-малкото ще опитаме… :)